QALEREYA

Azərbaycan Təbabəti Muzeyi Azərbaycan xalqının mədəni irsinin mühüm hissəsini, qədim dövrlərdən başlamış bugünkü günə qədər respublikanın tibb və səhiyyənin inkişaf tarixinin, habelə Azərbaycan alimlərinin vətən və dünya elmindəki nailiyyətlərini işıqlandırmaq və əks etdirmək məqsədilə təşkil olunmuşdur.

Ekspozisiya Asklepi (qədim yunan mifologiyasına görə sağlamlıq allahı) və onun qızları Gigiyeya və Panagiyanın təsviri olan baralyeflə başlayır.

VIDEO -->

I ZAL

II ZAL

III ZAL

IV ZAL

V ZAL

VI ZAL

VII ZAL

VIII ZAL

IX ZAL