II ZAL

         Kənd ailə məişətinin nümunəsi olan diaramada isə xalq təbabətinin metodlarından birinin təsvirini görürük.

Azərbaycan qədim dövrlərdən özünün dərman bitkiləri ilə məşhurdur. Ekspozisiyada Qarabağda və  digər bölgələrimizdə bitən dərman bitkilərindən bir qismi nümayiş etdirilir.

 Muzeyə gələnlərin nəzərini orta əsr cərrahlıq alətləri, xalq həkimləri Qayıbovlar sülaləsinin, onların  müalicə məqsədləri üçün istifadə etdikləri şəxsi əşyaları cəlb edir. Daha sonra burada əsli Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar fondunda saxlanan Azərbaycan həkimlərinin (XIII-XIX əsr) ayrı-ayrı tibbi traktatlarını görmək mümkündür.

Bu zalda XIX əsrin II yarısında Rusiyanın müxtəlif universitetlərində və xaricdə təhsil alan ilk azərbaycanlı həkimlərin – Abdul Xalıq Axundovun, Bakıda ilk pulsuz müalicəxananın təşkilatçısı

Məmmədrza Vəkilovun, Bəhram Axundovun, Kərimbəy Mehmandarovun, İbrahim Rəhimovun, ilk sanirtar həkim Mustafa  Şərifovun portretləri, diplomları, monoqrafiyaları, dissertasiyaları nümayış etdirilir.

Sinir və kardiologiya sahələrini elmi eksperimentlərlə zənginləşdirən görkəmli alim, Kazan Universitetinin professoru Mirzə Kazım bəyə ayrıca bölmə həsr olunmuşdur.

Xüsusi diaramada biz 1917-ci il inqilabına qədərki Bakı neft mədənlərində işləyən fəhlələrin ağır həyat şəraiti ilə tanış oluruq.  

Eyni zamanda bu zalda Azərbaycanın ilk diplomlu qadın həkimləri haqqında məlumat almaq olar.

ƏLAQƏ

Ünvan

Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi, 56 АZ1025

Telefon

(012) 490-13-73

Email: tm@esehhiye.az

İş saatlari

Muzey:  09:00 – 18:00

Ekskursiya: 10:00 – 16:00

BİZİ İZLƏYİN

Bazar və şəmbə günü  istisna olmaqla Muzey hər gün fəaliyyət göstərir