IV ZAL

Növbəti zalda  Xalq Komissarları Sovetinin nəzdində təşkil olunmuş Azərbaycan İnqilab Komitəsinin yaradılmasından bəhs edilir.         Burada Azərbaycan İnqilab Komitəsinin apteklərin milliləşdirilməsi haqqında ilk dekreti, Xalq Komissarlığının 1920-ci il 29 aprel tarixli ilk əmri, Bakı Universitetinin ilk rektorları V.İ. Razumovski və Davidenkovun fotoşəkilləri nümayiş etdirilir. Eyni zamanda,  Bakı

Universitetinin (1922-ci ildən Azərbaycan Universiteti) tibb fakültəsinin ilk buraxılışı, professor və müəllim heyəti, ilk elmi–tədqiqat institutlarının fəaliyyəti ilə tanış olmaq mümkündür. Universitetin ilk azərbaycanlı   rektoru  Tağı Şahbaziyə və görkəmli dövlət xadimi, ədib və həkim N.Nərimanova   xüsusi stendlər  həsr olunmuşdur. Zalda N. Nərimanov və dövlət xadimi Q.Musabəyovun büstləri qoyulmuşdur. Onların hər ikisi Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədrləri olmuşlar.

ƏLAQƏ

Ünvan

Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi, 56 АZ1025

Telefon

(012) 490-13-73

Email: tm@esehhiye.az

İş saatlari

Muzey:  09:00 – 18:00

Ekskursiya: 10:00 – 16:00

BİZİ İZLƏYİN

Bazar və şəmbə günü  istisna olmaqla Muzey hər gün fəaliyyət göstərir